Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Danışma Kurulu toplantısı 6 Mayıs 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci Çınarlı’nın başkanlığında gerçekleşen Danışma Kurulu toplantısına Rafineri Reklam Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Effect BCW İletişim Ajansı Başkanı Gonca Karakaş, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, Commencis Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Fırat İşbecer, Kadıköy Sinematek/Sinema Evi Yöneticisi Jak Şalom, TRT Haber Web İçerik Sorumlusu Mehmet Ayfer Kancı ile İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron ve İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu katıldı. 

Güncel gelişmeler ışığında iletişimin bugünü ve geleceğine dair kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, dijitalleşme, medyanın durumu, kamusal alan, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, yeni iletişim teknolojileri ve erişilebilirlik konuları ele alındı. Özellikle 21. yüzyıl gerekliliklerine uygun olarak iletişim eğitimi ve uygulamalarının Danışma Kurulu  tarafından tartışıldığı toplantıda, günümüzde dijitali kucaklayan İletişim Fakültelerine, STK’larla işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projeleri üreten ve güncel gelişmeleri eleştirel bir perspektifle  değerlendiren iletişim öğrencilerine ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Ayrıca, pandemi sürecinde sanat ve kültür iletişimi uygulamalarının iyileştirici gücünün vurgulandığı toplantıda, geleceğin iletişim profesyonellerine önemli görevlerin düştüğü belirtildi. 

foto-2-1 foto-3-1