Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Lisans Programı, İLEDAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 21.02.2020 - 20.02.2022 tarihleri arasında İLAD akreditasyon belgesi almaya hak kazanmıştır.

İLEDAK Değerlendirme Ekibi tarafından Özdeğerlendirme Raporu üzerinden yapılan incelemeler, 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşen ziyaret sırasında yapılan gözlemler ve İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucu, İletişim Lisans Programı için “akreditasyon kararı” verilmiştir. İLEDAK’ın akreditasyon kararı, İLAD Yönetim Kurulu’nun 20 Şubat 2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve onaylanmıştır.