Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Medya Vasıtasıyla Çatışmaları Öngörmek ve Tespit Etmek” adlı konferans Doç. Dr. Olivier Koch’un sunumuyla gerçekleşti. Medyanın tarihsel olarak çatışmaların tespiti ve çözümlenmesindeki rolünün ele alındığı konferansta, teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel ve dijital medya araçlarındaki çeşitliliğin geçmişten gününümüze birçok insani çatışmanın öngörülmesinde ve çözümlenmesindeki etkisi  vurgulandı. Koch: “Günümüz veri analiz sistemleri sayesinde birçok insani riskin kapsamının, şiddetinin ve bireylerdeki olası davranış sonuçlarıyla ilgili detaylı verilere ulaşabilmenin mümkün olduğunu” belirtti. Ayrıca konferansta, büyük veri ve dijital analiz sistemleri ile elde edilen enformasyonun haber ajansları ve siyasi karar alıcı mekanizmalar tarafından da sıklıkla kullanıldığının altı çizildi. 

IMG_8145-1