Tablo 1: Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Araştırma Alanları

Öğretim Üyeleri Araştırma İlgi Alanları
Erhan Ş. Büyükakıncı, Prof. Dr. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları, Savaş Kuramları, Barış ve Çatışma Çalışmaları, Rus Dış Politikası ve eski Sovyet coğrafyası, Orta ve Doğu Avrupa'da Siyasal Dönüşüm
H. Beril Dedeoğlu, Prof. Dr. Avrupa Birliği, Uluslararası Politika, Uluslararası Güvenlik
Sezai Enis Tulça, Prof. Dr. Siyasi Tarih, Türk-Yunan İlişkileri, Balkanlar.
Füsun Türkmen, Prof. Dr. İnsan hakları, ABD Dış Politikası, Uluslararası Örgütler
Ali Faik Demir, Doç. Dr. Türk Dış Politikası, Türk Siyasal Yaşamı, Kafkasya ve Orta Asya, Türk Dünyası, Jeopolitik, Orta Doğu
Menent Savaş Cazala, Doç. Dr. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Politika, Uluslararası Müdahaleler, Barış Etütleri
Selcan Serdaroğlu Polatay, Doç. Dr. Uluslararası Politik İktisat, Uluslararası Çevre Politikaları, Latin Amerika
Beyza Çağatay Tekin, Doç. Dr. Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Uluslararası Göç, Uluslararası Politik Ekonomi, Avrupa Birliği
Yeliz Kulalı, Dr. Öğr. Üyesi Kuzey Etütleri, Uluslararası İlişkilerde Küçük ve Mikro Devlet Teorileri, Avrupa'da Küçük ve Mikro Devletler, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Uluslararası Ceza Mahkemeleri, Uluslararası Örgütler
Zeynep Arıkanlı, Dr. Siyasal Tarih, Devlet Oluşum Süreçleri, Devlet Kuramları, Kolonyalizm/ Postkolonyalizm, Sahraaltı Afrika Etütleri, Ortadoğu Politikaları, Sınır Etütleri
Tolga Bilener, Dr. Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Politika, Jeopolitika, Doğu ve Güney Asya, Ortadoğu