Tablo 4: Uluslar arası İlişkiler Bölümü Bilimsel Araştırma Projeleri

PROJE ADI

PROJE YÖNETİCİSİ

BAŞL. TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

2009
BAP 09.101.001: Türkiye’ de Yükselen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılığı Doç. Dr. Füsun TÜRKMEN 2009 2010
BAP 09.101.002: Küresel Çevre Yönetişiminde Kurumsal Yenilik Kapsamında Brezilya’ nın Biyolojik Çeşitlilik ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’ nün Uygulanmasıyla İlgili Rolü Prof. Dr. Mehmet ARDA 2009 2012
  2010
BAP 10.101.001: Azınlıklar, Demokratik Reformlar ve AB ‘Şartlılık İlkesi’ : Siyasi Söylemde Ulusal Kimliğin İnşası ve Ötekileştirme Y. Doç. Dr. Selcan SERDAROĞLU 2010 2012
2012
BAP 12.101.001: AB’de Ekonomik Kriz Tartışmaları ve Avrupa Kimliğine Etkileri Öğr. Gör. Dr. Beyza Çağatay TEKİN 2012 2014
BAP 12.101.002: Yeni Dünya Düzeni ve Paradigma: Kavramsal Tartışmalar Işığında Güvenlik Sorunsalı Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU 2012 2015
BAP 12.101.003: Rusya Federasyonu’nun Dünya Ekonomisine Entegrasyonu Stratejisi Kapsamında Rus Dış Politikasında Bölgeselleşme Politikaları Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI 2012 2015
BAP 12.101.004: Yeni Bir İşbirliği Yapısı Olarak G-20 Üyesi Yükselen Güçlerin Çevre Politikalarının
Karşılaştırmalı Analizi
Y. Doç. Dr. Selcan SERDAROĞLU 2012 2015
2014
BAP 14.101.001: Yeni Bölgesel Bütünleşme Yaklaşımları ve Yükselen Güçlerin Bölgesel Bütünleşme Girişimleri Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU 2014 2017
2015
BAP 15.101.001: Krizler Çağında Toplumsal Hareketler ve Neo- Liberal Politika: Avro Bölgesi Krizi Bağlamında Eleştirel Bir Değerlendirme Y. Doç. Dr. Beyza Çağatay TEKİN 2015 2018
  2016
BAP 16.101.001: Barış, Çatışma ve Savunma Etütleri Doç. Dr. Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY 2016 2018
BAP 16.101.002: Barış ve Çatışma Etütleri Işığında Yeni Sınırlar ve Güç Mücadeleleri Y. Doç. Dr. Yeliz KULALI 2016 2019 (Devam)
BAP 16.101.003: Yunanistan’da Rum Dernekleri Doç. Dr. Sezai Enis TULÇA 2016 2019 (Devam)
  2018
BAP 18.101.001: AB’nin Düzensiz Göç ve Sığınma Politikalarını Küresel Adalet Kavramı Bağlamında Yeniden Düşünmek Doç. Dr. Beyza Çağatay TEKİN 2018 2021
(Devam)