Tablo 6: Uluslararası İlişkiler Bölümü Yayınları
2018
 • Arıkanlı Z.,  " 'Sessizin Payı': Afrika Tarihini Bağımsızlaştırmak",  Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi,  6,  ss. 230-254,  (2018).
 • Bilener T. & Büyükakıncı E.,  "John Paul Lederach ",  Büyükakıncı E. (derl.), Barış Çalışmaları,  Ankara, Adres Yayınları,  ss. 506 - 568.,  (2018)
 • Büyükakıncı, E. (derl.), Barış Çalışmaları,  Ankara, Adres Yayınları,  760 s.,  (2018)
 • Savaş Cazala M.,  "Koruma Sorumluluğu'nun Normatif Statüsü ",  Öneri,  13/50,  65-89,  (2018).
 • Türkmen F. “Woodrow Wilson”, Büyükakıncı E. (derl.), Barış Çalışmaları,  Ankara, Adres Yayınları,  ss. 62-86,  (2018)
2017
 • Bilener T. ve Dedeoğlu B., “New Regionalism around India and ASEAN” Insight Turkey, Sonbahar 2017, Vol. 19, No. 4., ss. 155-175. (2017)
 • Dedeoğlu B., “Turkey and the European Union: Neither a Marriage nor a Separation on the Horizon”, Sasha Toperich and Aylin Unver Noi, Turkey and Transatlantic Relations (Ed.), November 21, 2017 ss. 103-116. (2017)
 • Savaş Cazala M.,  ""Règles d'engagement", Jean Baptiste Jeangène-Vilmer",  Dictionnaire de la Guerre et de la Paix,  PUF,  ss. 1164-1169,  (2017).
 • Tekin, Beyza Ç.,  " Düzensiz Göçün Yönetimi Konusunda Varılan Türkiye- AB Mutabakatının Avrupa Birliği’nin Uluslararası Kimliği Üzerindeki Etkileri",  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,  39(2), ss. 57-80.,  (2017).
 • Tekin, B. Ç & Danış, D. (Eds.),  " Visions croisées autour des frontières européennes : mobilité, sécurité et frontières",  Istanbul,  Editions de l’Université Galatasaray,  (2017).
 • Tulça E., "Kıbrıs sorununun tarihçesinde 60 yıldır başarısız Barış arayışları.",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Cilt: 12, Sayı: 149-150,  ss. 9-29,  (2017).
 • Türkmen F., Öktem E.,  "Major Rulings of the European Court of Human Rights on Cyprus: the impact of politics",  Mediterranean Politics (SSCI),  Vol. 22, 2, ss. 278-300,  (2017).
2016
 • Bilener T., “İnsancıl Diplomasi: Kavramlar ve Tartışmalar Işığında Kanada Örneği”, Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar (Der. Gaye Aslı Sancar),  Beta Yayınları, İstanbul, 2016, (2016)
 • Bilener T.,  "İnsancıl Diplomasi: Kavramlar ve Tartışmalar Işığında Kanada Örneği ",  Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar,  Beta ,  50-80,  (2016).
 • Dedeoğlu B., “Turkey and the West: Possible Scenarios”, Insight Turkey, Vol.18, No.3, ss: 31-43, (2016)
 • Demir Ali F.,  "Türkiye-Rusya İlişkilerinde Suriye Krizinin Yansımaları ve Etkileri",  Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi,  3/2,  (2016).
 • Demir Ali F.,  "Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya Yönelik Dış Politikası", Faruk Sönmezoğlu (Derl.), XX. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi,  Der Yayınları,  (2016).
 • Kulalı Y. ,  "The Role of Iceland in the International System as a Small State and the Issue of European Union Membership",  European Journal of Social Sciences, Education and Research,  Vol.8,  104-113,  (2016).
 • Kulalı Y. ,  "Moğolistan ve Dış Politika Çıktıları: Coğrafi Hapsolmuşluğu Aşmak",  Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları,  10,  103-129,  (2016).
 • Savaş Cazala M.,  "Rusya'dan Arktik Güvenliğine Bakışlar: Yeni Bir Soğuk Savaşı Tartışmak",  Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları,  10(21),  163-185,  (2016).
 • Savaş Cazala M.,  "Offensive Use of Force in Peace Operations: The Force Intervention Brigade",  European Journal of Interdisciplinary Studies,  4(2),  116-124,  (2016).
 • Tulça E.,  "Başlangıcından 1999'a Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi anlaşmazlıklarının siyasi sürecine kısa bir bakış",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Cilt 11, Sayı: 143-144, pp. 9-27,  (2016).
 • Tulça E., Turcanu F.,  "Amimtirile unei romance", Dragoste Şi revolutie,  Corint Istorie Publications,  (2016).
 • Tulça E.,  "Enis Akaygen",  Venizelos-Atatürk kai enas prezvis ,  İason,  ,  (2016).
2015
 • Arıkanlı Z.,  "« Les nouvelles orientations de la politique étrangère de La Turquie : une politique étrange »",  Informations et Commentaires. Le développement en question : le monde face à des contradictions,  173,  26-31,  (2015).
 • Bilener T., « Arap Baharı Sonrası Mısır Dış Politikası », İ.Ü. SBF Dergisi, No. 51. (2015)
 • Büyükakıncı, E. (derl.),  "Savaş Kuramları",  Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar,  Ankara, Adres Yay.,  960 s.,  (2015).
 • Dedeoğlu B., “Değişen Uluslararası ve bölgesel ortamda Türkiye’nin güvenliği”, Nurettin Altundeğer, M.Murat Arslan (Derl.), Türk Dış Politikasında Paradigma Değişimi ve Güncel Konular, Turgut Özal Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2015, ss. 147-171. (2015)
 • Demir Ali F. ve Çomak Nebahat A.,  "Şaman ve Türk Dünyası",  Bağlam Yayınları, İstanbul, 2015. (2015)
 • KulaIı Y.,  "Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı: Dünün Sorunları, Bugünün Gelişmeleri",  Uluslararası Hukuk ve Politika,  Sayı: 43 Cilt:11,  131-161,  (2015).
 • Kulalı Y. & Kafdağlı T.,  "Jack Levy",  derleyen: Erhan Büyükakıncı, Savaş Kuramları,  Adres yayınları, Ankara,  908-937,  (2015).
 • Savaş Cazala M.,  "Retour sur un classique : John Stuart-Mill, A few words on Non-Intervention",  Revue Générale de Droit International Public,  119(1),  766-776,  (2015).
 • Savaş Cazala M.,  "Le cadre juridique de l’action des Casques bleus",  Apres-Demain,  35,  27-28,  (2015).
 • Savaş Cazala M, Cazala J.,  "La politique juridique extérieure de la Turquie. Puissance émergente et droit international",  Annuaire Français de Relations Internationales,  Université Panthéon-Assas. Centre Thucydide,  553-572,  (2015).
 • Savaş Cazala M.,  "Bölüm 12: Kenneth Waltz",  Erhan Büyükakıncı (ed.) Savas Kuramları,  Liberte,  376-399,  (2015).
 • Serdaroğlu S., "Public-Private Interaction for Sustainable Development Learning in Brazil: A Case Study on Reflexive Governance and Foreign Environmental Policy-Making", International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 6; June 2015, ss. 143-156. (2015)
 • Serdaroğlu S., " Thomas C. Schelling", Erhan Büyükakıncı (Dir.), Savaş Kuramları (Théories de la guerre), Septembre 2015, ss. 690-713. (2015)
 • Tekin, Beyza Ç. & Tekin, Rıfat B.,  "Political Economy of European Mobilizations: Why Did the Anti-Austerity Movements Fail?", N. Konak and R. Ö. Dönmez (Der.),  Waves of Social Movement Mobilizations in the Twenty-First Century: Challenges to the Neo-Liberal World Order and Democracy, New York: Lexington Books,  129- 150,  (2015).
 • Tekin, Beyza Ç. & Tekin, Rıfat B.,  "The Limits, Dilemmas, and Paradoxes of Turkish Foreign Policy: A Political Economy Perspective",  London,  LSE Research on South Eastern Europe, LSEE, (2015).
 • Tulça E.,  "Dobrucalı Cavit Bey'in hatıraları",  Türk-Romen Diplomatik ilişkileri,  Simurg Yay.,  100,  (2015).
 • Tulça E.,  "Enis Bey",  Atatürk-Venizelos ve Bir Diplomat,  Simurg Yay.,  160,  (2015).
 • Türkmen F.,  "From Libya to Syria: Rise and Fall of Humanitarian Intervention?",  German Review of the United Nations ,  1/15,  3-9,  (2015).
2014
 • Bilener T.,  "Arap Baharı Sonrası Mısır Dış Politikası ",  İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi ,  No. 51 ,  181-195,  (2014).
 • Dedeoğlu B., “Analyse”, Engin Akçay, Erkan Ertosun et all. (Derl.), Half a Decade in Turkey; Ambassadorial Insights, Turgut Özel University Publications, Ankara, 2014, ss. 251-160., (2014)
 • Ergül O.,  "« Avrasya Ekonomik topluluğu: Sovyet Sonrası Alanda Farklı Bir Entegrasyon Modelinin Tartışılması » ",  Journal of Central Asian & Caucasian Studies,  9/17,  39-74,  (2014).
 • Savaş Cazala M.,  "Les règles d’engagement au coeur des opérations de paix",  Revue Défense Nationale,  75,  106-111,  (2014).
 • Savaş Cazala M.,  "Les règles d’engagement et l'usage de la force",  Revue Défense Nationale,  75,  117-122,  (2014).
 • Savaş Cazala M.,  "Eleştirel Ekolde Özgürleşme ve Aydınlanma Düşüncesi",  Tayyar Arı (ed.) Uluslararası İlişkilerde Post Modern Analizler II,  Dora,  49-76,  (2014).
 • Tekin, Beyza Ç. ,  "Is the European Union a Normative Power? A Reappraisal following the Eurozone Crisis",  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,  Vol. 36(2),  327-348,  (2014).
 • Tekin, Beyza Ç. ,  "Rethinking the Post-National EU in Times of Austerity and Crisis",  Mediterranean Politics,  Vol. 19(1),  21-39,  (2014).
 • Tekin, Beyza Ç. & Tekin, Rıfat B.,  "AKP Dönemi Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği: Neo-liberal Dönüşüm Bağlamında bir Değerlendirme",  Türkiye’de Politik Değişim ve Türk Dış Politikası: Neo-Osmanlıcılığın Sosyo-Politiği, (der.) Rasim Özgür Dönmez, ,  Bursa: Dora Yayıncılık,  35-77,  (2014).
2013
 • Bilener T.,  "La Turquie et le Processus de Paix au Proche-Orient ",  Laboratoire de l'IRSEM ,  No. 13 ,  25-37,  (2013).
 • Dedeoğlu, B.,  "L'influence du printemps arabe sur l'équilibre des grandes puissances ",  Le Journal de l'Association Héllènique des Scientifiques Régionaux,  Vol. 1, No. 1 , (2013).
 • Dedeoğlu B. ve Akgönül S. (derl.),  La Turquie et l’Europe Une évolution en interaction,  L'Harmattan ,  206 s.,  (2013).
 • Dedeoğlu B., “ Questions politico-juridiques : relations ambiguës dans un monde en mutation ”, Beril Dedeoğlu ve Samim Akgönül (derl.), La Turquie et l’Europe Une évolution en interaction, l’Harmattan, Paris, 2013, ss.35-49. (2013)
 • Türkmen F., Özbudun E.,  "Impact of the ECtHR's Rulings on Turkey's Democratization: An Evaluation",  Human Rights Quarterly(SSCI),  35,  985-1008,  (2013).
 • Türkmen F., Öktem E.,  "Foreign Policy as a Determinant in the Fate of Non-Muslim Minorities: A Dialectical Analysis",  Turkish Studies(SSCI),  14,  463-482,  (2013).
2012
 • Büyükakıncı, E. (derl.),  "Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından sonra Yirmi Yıl - Rusya Federasyonu",  Türk Dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler,  Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay.,  920 s.,  (2012).
 • Dedeoğlu B., “ Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Süreci”, Ünite 4, Rıdvan Karluk, Betül Yüce Dural, (Derl.), Avrupa Birliği,  Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları no.1650, Eskişehir, 2012. ss. 70-94. (2012)
 • Demir Ali F.,  "XXI. Yüzyılda Geçmiş ve Gelecek Açmazındaki Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri",  Faruk Sönmezoğlu (Derl.), XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi,  Der Yayınları,  (2012).
 • Serdaroğlu S., « Kolombiya-FARC Müzakerelerinde 4. Dönem: Oslo Süreci”, Stratejik Düşünce, yıl:3, Sayı:36, Kasım 2012, ss. 36-39. (2012)
 • Tekin, Beyza Ç. ,  "The Turkish Self and Non-Muslim Other (s): Parliamentary Discourse on Ethnic and Religious Difference",  Making Strangers: Issues of the Other in the Sphere of Identity, (Ed.) Don Domonkos,  Oxford: Inter-Disciplinary Press,  103-123,  (2012).
 • Tekin, Beyza Ç. ,  "Human Rights as a Security Challenge: An Examination of Turkish Nationalist Discourse on Minority Rights Reforms",  Nationalism and Human Rights, In Theory and Practice in the Middle East, Central Europe, and Asia-Pacific Pacific (Ed.), Grace Cheng, New York: Palgrave Macmillan,  21- 45,  (2012).
 • Türkmen F.,  "Kırılgan İttifaktan Model Ortaklığa: Türkiye ABD İlişkileri",  Kırılgan İttifaktan Model Ortaklığa: Türkiye ABD İlişkileri,  Timaş,  1-371,  (2012).
2011
 • Bilener T.,  "Çoğunlukçu Kurumsallaşan Parlamenter Rejim: Hindistan ",  Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler,  Anadolu Üniversitesi Yayınları ,  164-190,  (2011).
 • Dedeoğlu B.,  "Türkiye'de AB Karşıtlığı-Küreselleşme Karşıtlığı İlişkisi ",  Uluslararası İlişkiler Dergisi,  Cilt 7, Sayı 28,  85-111,  (2011).
 • Dedeoğlu B., “Ortadoğu’yu tanımlamak”, Tarih Bilinci, No.13-14, Özel sayı, ss. 14-17, (2011)
 • Serdaroğlu S., “Trade and Environment at the Crossroads: Evolution of the International Governance of Biosafety”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.1 No. 5, May 2011, ss. 111-120. (2011)
 • Serdaroğlu S., “International Governance of Agricultural Biodiversity at the Crossroads of Biosafety and Market Dynamics”, Alternatif Politika-Alternative Politics, Cilt 3, Sayı 2, ss. 134-153, (2011)
 • Serdaroğlu S., “Le Protocole de Cartagena, un bilan en demi-teinte”, L’ENA hors les murs, No. 412, Juin 2011, ss. 33-35. (2011)
 • Serdaroğlu S., “Küreselleşmenin Düzenlenmesi bir Yanılsama mıdır? Olası Çerçeveler ve Sınırları”, Özgür Adadağ, Cemil Yıldızcan (Der.), Küreselleşme ve Demokrasi, Dipnot Yayınları, Ankara, 2011, ss. 211-253. (2011)
2010
 • Arıkanlı Z.,  "« British Legacy and Evolution of Kurdish Nationalism in Iraq (1918-1926): What Significance of the ‘Mosul Question’? », ",  Alternatives Journal: Turkish Journal of International Relations,  Vol. 4, No. 4,  91-132,  (2010).
 • Bilener T.,  "La mer Noire et l'enjeu maritime",  Conflit et Sécurité dans l'Espace mer Noire,  Editions Panthéon-Assas,  140-156,  (2010).
 • Bilener T., « Le rôle de la Turquie comme une puissance de la mer Noire », Conflit et Sécurité dans l’espace mer Noire, Editions Panthéon-Assas, Paris. (2010)
 • Demir Ali F.,  "Liderlerin Türk Dış Politikasına Bakışları, Yönetme Şekilleri ve Öncelikleri", Hasret Çomak (Derl.), 21. Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi,  Umuttepe Yayınları,  (2010).
 • Dedeoğlu B. Ve Seyfettin Gürsel, Türkiye-Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi, Hoşgörü Yayınları, İstanbul, 2010, 254 s. (2010)
 • Dedeoğlu B., Arıboğan Deniz Ü., Ayman G., Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Der. Faruk Sönmezoğlu, Genişletilmiş 4. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2010, 491 s.
 • Tekin, Beyza Ç.,  "Representations and Othering in Discourse. The construction of Turkey in the EU context",  Amsterdam,  John Benjamins,   (2010).
 • Türkmen F.,  "Anti-Americanism as a Default Ideology of Opposition:Turkey as a Case Study",  Turkish Studies (SSCI),  11,  329-345,  (2010).
2009
 • Türkmen F.,  "Turkish-American Relations:A Challenging Transition",  Turkish Studies(SSCI),  10,  109-129,  (2009).
 • Dedeoğlu B., “Güvenlik bağlamında Uluslar arası Politikada yaşanan son gelişmeler ve Türkiye’nin tehdit algılamaları”, Sedat Laçiner, Hacali Necefoğlu, H.Selim Özertem (Derl.), Türk Dış Politikası, Uluslararası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri, USAK Yayınları, Ankara, 2009, ss.251-257. (2009)
 • Dedeoğlu B., “Türkiye’nin Türk Dünyası ile İlişki Kurması Rusya’ya Rağmen Olamaz”,Habibe Özdal, Osman Bahadır Dinçer, Mehmet Yegin (Derl.), Mülakatlarla Türk Dış Politikası, USAK yayınları, Ankara, 2009, ss. 69-83. (2009)
2008
 • Arıkanlı Z.,  "« State-tribes relations in the aftermath of independence in Iraq ",  Fahir Armaoğlu'na Armağan,  Ankara Üniversitesi ve Tarih Vakfı Yayınları,  625-654,  (2008).
 • Büyükakıncı, E.,  "Comparing of Hungarian and Polish Neo-Communist Parties",  Perceptions – Journal of International Affairs,  Vol. 13/1,  ,  (2008).
 • Dedeoğlu B.,  "Değişen Dünyada Yeni Dengeler ",  İlgi Kültür Sanat Yayıncılık,  352 s.,  (2008 ).
 • Dedeoğlu B.,  "Uluslararası Güvenlik ve Strateji ",  Yeniyüzyıl Yayınları,  295 s.,  (2008).
 • Dedeoğlu B., “11 Eylül Öncesi ve Sonrasıyla ABD-İran İlişkileri”, Mehmet Tuncer (Derl.), Hedef Neden İran, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2008.  ss.13-29. (2008)
 • Dedeoğlu B., ““Uluslararası Konjonktür”, 1980–1999 Dönemi Türk Dış Politikası ve “Uluslararası Konjonktür”, Haydar Çakmak (Derl.), 2000–2007 Dönemi Türk Dış Politikası, Türkiye Dış Politikası, Platin yayınları, Ankara, 2008. (2008)
 • Serdaroğlu S. ve Süer Ö., “An Analysis of Global Governance: How the State and non-State Actors Interact in the Turkish Banking Sector?”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt : 4 Sayı 15, ss. 113-135. (2008)
 • Türkmen F.,  "The EU and Democratization in Turkey: The Role of the Elites",  Human Rights Quarterly(SSCI),  30,  146-163,  (2008).
 • Tekin, Beyza Ç.,  "The construction of Turkey's possible EU membership in French political discourse",  Discourse & Society,  19(6),  727-763,  (2008).
2007
 • Bilener T.,  "Les Détroits: Atout majeur statégique de la Turquie ",  Annuaire français des relations internationales,  Vol. 12 ,  750-794,  (2007).
 • Bilener T.,  "Ukrayna Dış Politikası ",  Karadeniz Araştırmaları, İlkbahar ,  60-82,  (2007).
 • Dedeoğlu B., “Uluslararası Örgütler”, “Savaş”, “Uluslararası Terörizm”, Haydar Çakmak (Derl.), Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler,  Platin Yayınları, Ankara, 2007, 417 s., (2007)
 • Demir Ali F.,  "Türk Dış Politikasında Liderler",  Bağlam Yayınları, İstanbul, 2007  (2007).
 • Türkmen F.,  "Turkey's Participation in Global and Regional Human Rights Regimes ",  Human Rights in Turkey,  University of Pennsylvania Press,  249-261,  (2007).
2006
 • Dedeoğlu B. ve Türkmen F. (Derl.), L’Europe Puissance et la Turquie, l’Harmattan, Paris, 212 s. (2006)
 • Dedeoğlu B., “Terörizm ve Terörizmle Mücadelenin Paradoksal Olguları”, Avrasya Dosyası, Cilt: 12, Sayı: 3, ss. 5-20. (2006)
 • Serdaroğlu S., « Biotechnology, Cross-level Cooperation and the Efficiency of Governance », Sai Felicia Krishna-Hensel (Derl.), Global Cooperation: Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century, Cornwall, Ashgate Publishing Company, 2006, ss. 53-73. (2006)
 • Türkmen F.,  "İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale",  İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale,  Okumuş Adam,  1-308,  (2006).
2005
 • Arıkanlı Z.,  "« The Middle East as one of the major uncertainty areas for the European Security Policies », ",  Gilbert Benhayoun, Raphael Bar-El, Emmanuel Moustier (ed.), Regional Cooperation Perspectives,  Editions l'Harmattan,  249-263,  (2005).
 • Bilener T.,  "La Turquie, les Balkans et la Grèce ",  Questions internationales ,  mars-avril ,  15-18,  (2005).
 • Büyükakıncı, E.,  "The Neo-Communist Parties and Power in Central and Eastern Europe: Change in Political Discourses and Foreign Policy Positions ",  East European Quarterly,  Vol. 39/3,  pp. 367-403,  (2005).
 • Dedeoğlu B.,  "Agenda Para la Adhesion ",  Economia Exterior,  no. 32, (2005)
 • Dedeoğlu B., “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı Üzerine”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 6 (2005)
 • Dedeoğlu B., “Fighting terrorism and intervention: Paradoxes and misunderstandings”, Perception, Vol. X, No. 4, ss. 147-173., (2005)
 • Serdaroğlu S., «Küreselleşme, Ticaret ve Uluslararası Düzenlemeler», Cem Karadeli (Der.), Küreseleşme ve Alternatif Küreselleşme, Ankara, Phoenix Yayınları, 2005, ss. 197-240. (2005)
 • Türkmen F.,  "Cyprus 1974 Revisited: Was it Humanitarian Intervention?",  Perceptions,  10,  61-87,  (2005).
 • Türkmen F.,  "ABD'nin Dış Politikası: Devamlılık ve Değişim",  Doğu Batı,  32,  157-180,  (2005).
2004
 • Bilener T.,  "Ulus-Devlet Olma Sürecinde Ukrayna ",  Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna ,  Phoenix Yayınları ,  250-280,  (2004).
 • Bilener T., « Büyük Ortadoğu Projesi, G-8, NATO Zirvesi: Nasıl Okunabilir? », Günışığı, Mayıs 2004. (2004)
 • Büyükakıncı, E. (derl.),  "Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna",  Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna,  Ankara, Phoenix Yay.,  400 s.,  (2004).
 • Büyükakıncı, E.,  "Security Issues and Patterns of cooperation in the Black Sea Region",  ”, The Turkish Yearbook of International Relations, Ankara Üniv. SBF Yayınları,  Vol. 35,  pp. 17-42,  (2004)
 • Dedeoğlu B., “Yeniden Güvenlik Topluluğu: Benzerlerin Karşılıklı Bağımlılığından Farklıların Birlikteliğine”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4 (2004)
 • Dedeoğlu, B.,  "La Politique Méditerranéenne de la Turquie ",  Les Relations entre les Rives Nord et Sud de la Méditerranée , Association des Etudes Internationales, Fondation Friedrich Ebert, Tunus  (2004)
 • Dedeoğlu B., “Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye-ABD İlişkilerinin Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi”, Faruk Sönmezoğlu (Derl.), Türk Dış Politikasının Analizi, 3. baskı, Der Yayınları, 2004, İstanbul (2004)
 • Serdaroğlu S., « Regional governance beyond the territorial sovereignty: a cooperation model for sustainable use of Tigris and Euphrates», Howard Hensel (Derl.), Sovereignty and the Global Community.The Quest for Order in the International System, Cornwall, Ashgate Publishing Company, 2004, ss. 167-194. (2004)
 • Tulça E.,  "Les relations et l'amitiée gréco-turques dans les années 30.",  Mesogeios,  22-23,  pp. 137-152,  (2004).
 • Tulça E.,  "Mustafa Kemal'in 1920 yılında Türkçe Latin Harfleriyle bir Yazı Denemesi",  Anıtkabir Dergisi,  16,  23,  (2004).
2003
 • Bilener T.,  "AB'nin Azınlık Hakları Anlayışı ve AB'yle Bütünleşme Sürecinde Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri",  Dünden Bugüne Avrupa Birliği ,  Boyut Yayınları ,  150-190,  (2003).
 • Dedeoğlu, B.,  "Bermuda Triangle: Comparing Official Definitions of Terrorist Activity ",  Terrorism and Political Violence ,  Vol. 15, No. 3,  81-110,  (2003).
 • Dedeoğlu B. (derl.),  "Dünden Bugüne Avrupa Birliği ", Boyut Yayınları, İstanbul, 2003, 600 s.,  (2003).
 • Dedeoğlu B., Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003, 289 s. (2003)
 • Serdaroğlu S., « Avrupa Bütünleşmesine Katkıda Bulunan Bir Faktör Olarak Çevre », Beril Dedeoğlu (Der.), Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul, Boyut Kitapları, 2003, ss .281-325 (2003)
2002
 • Büyükakıncı, E.,  "Patterns of Integration in Central Asia",  Derl. Salomon Ruysdael, New Trends in Turkish Foreign Policy,  Lincoln, Writers Club Press,  pp. 235-251,  (2002).
 • Büyükakıncı, E.,  "Syndromes and Alternatives for the Slovak Foreign Policy: the Process of restructuring after the Velvet Divorce",  East European Quarterly,  Vol. 36/1,  pp. 79-102,  (2002).
 • Dedeoğlu B., “Avrupa Güvenliğinin Geleceği ve Türkiye”, Jeopolitik, Yıl: 1, Sayı: 1, (2002)
 • Dedeoğlu B., Ortadoğu Üzerine Notlar, Derin Yayınları, İstanbul, 2002, 150 s.
 • Türkmen F.,  "Turkey and the Korean War",  Turkish Studies,  3,  161-180,  (2002).
2001
 • Arıkanlı Z.,  "- « New regionalism in the Middle East: Features of Regionalism in the Middle East », ",  Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV), Annual 2001, ,  No. 12,  83-114,  (2001).
 • Dedeoğlu B., “The Role and Probable Future Effects of Middle East Peace Process on the Turkish-Israeli Relations”, Turkish Review of Middle East Studies, OBİV, ISIS, No: 12, (2001)
2000
 • Dedeoğlu B., "Uluslararası İlişkilerde Araştırmacı Sorunları: Kuram, Yöntem ve Yaklaşım Çeşitliliği" , Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 2, (2000)
 • Serdaroğlu S. « La place de la soutenabilité des ressources naturelles dans les relations internationales », Revue de l’Université Galatasaray, Printemps 2000, ss. 186-207. (2000)
1999
 • Büyükakıncı, E.,  "Le Processus constitutionnel et la restructuration institutionnelle dans les républiques turcophones de l’ex-URSS: l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan",  Central Asian Survey,  Vol. 18/1,  pp. 79-99,  (1999).
 • Dedeoğlu B., "Yeni Avrupa Güvenlik Kimliğinde Stratejik Arayışlar", Avrasya Dosyası, Cilt: 5, Sayı: 4, Kış 1999. (1999)