Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1994 yılında öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1998 yılında vermiştir.

Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, enformasyon ve iletişim kuruluşlarında, uluslararası faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki kuruluşların ilgili birimlerinde, uluslararası şirketlerde ve akademik faaliyetlerde yer alacak öğrencilerin yetiştirilmesi doğrultusundabir öğretim programı öngörülmektedir.

Söz konusu amaçlar çerçevesinde hazırlanan öğretim programı, “Avrupa Birliği”, “Küresel Gelişmeler/Bölgesel Etüdler” ve “Türk Dış Politikası” olmak üzere üç ana kategoride uzman yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bölümümüzdeki temel derslerin, Avrupa Birliği üyesi devletlerdeki üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümleri dersleriyle uyumlu olması, söz konusu devletlerle öğrenci değişim programlarının uygulanmasını olanaklı kılmaktadır.

Örnek Belgeler: