Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Vizyonu

Uluslararası ilişkiler disiplinin niteliği ışığında, evrensel akademik standartlarda yetişmiş, sosyal sorumluluk bilincini liderlik düzeyine taşıyabilecek ve uluslararası diplomaside söz sahibi mezunlar veren bir bölüm olmaktır.


Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Misyonu

Küresel sorunları teorik düzeyde analiz edebilecek ve yaratıcı çözümler üretebilecek, araştırmacı, çok dilli ve uluslararası bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektir.

Çok disiplinli bir sosyal bilimler altyapısının yanı sıra meslekî uzmanlaşmayı sağlayan çeşitlendirilmiş bölge etütleri ve uluslararası ilişkiler kavramları üzerine yoğunlaşan araştırmalar yürütülmekte ve bunların sonuçları eğitim programlarına yansıtılmaktadır.

Bu sayede, kamu kurumlarına nitelikli diplomat ve bürokrat yetiştirmek olan bölümün temel kuruluş nedeni, uluslararası örgüt ve akademik kuruluşları da kapsayacak şekilde zamanla genişlemiştir.